چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱ Thursday,6 October 2022

هلدینگ در یک نگاه

شرکت گسترش پاياصنعت سينا يکي از مجموعه هاي صنعتي بنياد مستضعفان مي باشد که براساس تصميم رياست محترم بنياد در تير ماه سال 1388 به منظور  مديريت تخصصي شرکت هاي توليدي تاسیس، که از 4 زنجیره ارزش اصلی (دوده و لاستیک سازی، کاشی، سرامیک، شیشه سازی، چوبی و سلولزی و نساجی) و 7 رشته فعالیت به شرح زیر تشکیل شده است:

  • رشته فعالیت دوده سازی شامل شرکت صنعتی دوده فام
  • رشته فعالیت لاستیک سازی شامل شرکت های ایران تایر و لاستیک خوزستان
  • رشته فعالیت کاشی و سرامیک سازی شامل شرکت های صنایع کاشی و سرامیک سینا و کاشی پارس
  • رشته فعالیت شیشه سازی شامل شرکت های شیشه و گاز و شیشه سازی مینا
  • رشته فعالیت تولید نئوپان شامل شرکت های صنعت چوب شمال، نئوپان کارون و نئوپان خلخال
  • رشته فعالیت بافت و تکمیل شامل شرکت های حجاب شهرکرد و سلکباف
  • رشته فعالیت تولید نخ شامل شرکت های حجاب شهرکرد و سلکباف
  • اين هلدينگ در چارچوب برنامه میان مدت پنجم (95-97) به تدوين چشم انداز، مأموريت، اهداف بلندمدت و استراتژي پرداخته و با تلاش و همفکري خبرگان، مسير حرکت آتي کليه رشته فعاليت ها و شرکت هاي تابعه را ترسيم نموده است. در اين گروه صنعتي بيش از 3000 نفر در 12 شرکت مشغول به کار مي باشند.